ILUO

Oprogramowanie ILUO jest sprzedawane w modelu subskrypcji rocznej. W ramach opłaty użytkownik otrzymuje prawo do pobierania najnowszej wersji w okresie trwania subskrypcji oraz określony w “zasadach udzielania pomocy technicznej” zakres pomocy serwisowej.

Dla kogo?

1. Dla mikro i małych firm dostępne warianty START i KOMFORT zapewniające stosunkowo wysoką funkcjonalność przy niskiej cenie oraz prostocie instalacji i konfiguracji.

2. Dla średnich i dużych firm, które korzystają z większej ilości stanowisk pracy w sieci komputerowej, bądź korzystają z wersji internetowych produktów ILOU dostępne rozbudowane warianty programów PREMIUM i ULTIMA, posiadające mechanizmy personalizacji stanowisk i pozwalające na dostosowanie oprogramowania do potrzeb firmy. Dostosowanie jest realizowane na etapie wdrożenia. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość stworzenia modułów dedykowanych do konkretnego rozwiązania.