KASY FISKALNE- ONLINE

Kasy fiskalne online to grupa urządzeń fiskalnych, które komunikują się z Centralnym Rejestrem Kas prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Centralny Rejestr Kas (inaczej Repozytorium) gromadzi szereg danych m. in.: raporty dobowe, paragony fiskalne, dokumenty niefiskalne, zdarzenia a także informacje o dokonanych przeglądach okresowych. To w pełni samodzielne urządzenia fiskalne: małe, średnie i systemowe. Funkcjonujące w przestrzeni biurowej oraz mobilnie.

POSNET ERGO ONLINE

POSNET MOBILE ONLINE

POSNET BINGO ONLINE

POSNET REVO ONLINE

FAWAG LITE ONLINE