Połącz się z CRK

Kasa Ergo może zostać doposażona w moduł komunikacyjny wifi, po uprzedniej instalacji modułu
rozszerzenia II w kasie.
W przypadku świadczenia usług lub prowadzenia handlu mobilnego w terenie, kasę można połączyć
z CRK za pomocą sieci komórkowej. Ten rodzaj połączenia uzyskujemy wybierając kasę w wersji
z modemem GPRS i kartą SIM lub poprzez instalację modułu rozszerzenia III, z kartą SIM micro
dowolnego operatora.