Adres firmy:
ul. Ogrodowa 12
34-300  Żywiec
Adres mailowy: 
biuro@softline.pl 
handel@softline.pl
Tel. kontaktowy
604 805 848
604 608 597
Godziny otwarcia: 9:00-15:00