Wersja urządzenia

Pamięć chroniona

Eurofiskalizacja

Komunikacja z CRK

ONLINE 

karta micro SD/micro SDHC – 4GB

możliwość zaprogramowania dowolnej waluty ewidencyjnej, w jakiej moduł fiskalny będzie rejestrował sprzedaż (np. euro)

USB oraz WIFI lub GPRS – opcjonalnie (po zastosowaniu modułów rozszerzeń)

Najważniejsze opcje

Wyposażenie dodatkowe